REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPCZNIE SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
NOWE PERSPEKTYWY PRACY

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie nr 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nap odstawie umowy nr: RPSW.10.02.01-26-0016/21-00

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego.

Projekt przewiduje szkolenia:

  1. Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych/dzieci dla 2 grup uczestników po 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1 191,60 zł
  2. Pracownik do spraw księgowości dla 10 osób, 120 g godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1 191,60 zł
  3. Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna/kat. E +kwalifikacja wstępna dla 2 grup uczestników po 10 osób, 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
  4. Spawacz MAG145/TIG141 dla 10 osób  150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
  5. Malarz/tapeciarz z uprawnieniami SEP do 1 KV dla 2 grup uczestników po 10 osób, 100 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 993 zł
  6. Kucharz z kwalifikacją Cukiernik dla 4 grup po 10 osób, 200 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1986 zł

W ramach projektu ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika oraz 3 miesiące stażu zawodowego ze stypendium stażowym w wysokości 1649,34 zł/ m-c.

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 534-810-161
lub w Biurze Projektów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.,
blok C pokój nr 16