80 osób – 50 osób bezrobotnych i 30 osób biernych zawodowo, w tym 13 osób niepełnosprawnych

Cel gł.: Podniesienie poziomu aktywności społ. i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 80 osób - 42K i 38M zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. uczących się, zamieszkujących, w pow. lipskim, radomskim,
poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 01.03.2020-31.01.2021.(planowana zmiana na 01. 10.2020-31.08.2021 r.)
Uczestnicy powinni zamieszkiwać w powiecie lipskim, gmina: Chotcza, Ciepielów, Lipsko-miasto i obszar wiejski
Lub powiat radomski, gminy: Iłża, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów.

Wsparcie obejmuje:
- Aktywizację społeczną, poradnictwo psychologiczne (ścieżka reintegracji.,) i psychospołeczne (warsztaty, treningi), terapię dla 40UP
- Aktywizację zawod :
- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe dla 80os.
- szkol. zawodowe dla 80os. (stypendium szkol., wysokość zależna od rodzaju szkolenia)
- staże zawodowe dla 45 os. (stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł przez 4 m-ce)
-indywidualne pośrednictwo pracy z doradztwem cyfrowym - 80 os.

 

 

Rodzaj szkolenia

 

Ilość osób

 

Ilość godzin

 

Wysokość styp. szkol.

 

Spawacz MIG/TIG

 

18

 

160h

 

1102,40

 

Malarz-Tapeciarz + uprawnienia

 SEP do 1 kV

/Hydraulik uprawnienia SEP do 1 kV

( w zależności od tego na co zbierze się grupa)

 

10

 

150h

 

1033,50

 

Fryzjer/Kosmetyczka

( w zależności od tego na co zbierze się grupa)

 

15

 

100h

 

689,00

 

Księgowość w małej firmie

 

 

15

 

100h

 

689,00

 

Kurs prawa jazdy C/C+E

 

 

10

 

???

 

311,88

 

Opiekun dzieci z prawem jazdy kat.B

 

 

12

 

150h

(60h zajęć „Opiekun” + 90h zajęć kurs prawa jazdy) płacimy tylko za teorię

 

406,80